29.8.2019

פרסומים של גדעון רפאל בן מיכאל הנמצאים באתר "דעת"


פרסומים של גדעון רפאל בן מיכאל
 הנמצאים באתר "דעת"


ניתן להגיע לפרסומים בנושאי שואה בלינק ישיר:* * * * * * *לפתוח את דף הבית:


בדף הבית לפתוח: תולדות העם והמדינה

אח"כ: לפתוח: שואה ואח"כ לפתוח: מחקרים.

  * * *

נמצאים באתר פרסומים העוסקים בשואה והם:

57 ביטאונים {חוברות}: "שמירת זיכרון השואה". מגוון נושאים הקשורים בשואה.

ספר: "חירוף נפש למען הצלת ספרי תורה בשואה".

ספר: "בנתיבי הדמעות", כרך א' וכרך ב'.

ספר: ספר ה"קדיש" "אל מלא רחמים", "יזכור" וקינות לזכר נספי השואה.

ספר: "התנהלותה של המנהיגות היהודית בשואה – היודנראט".

חוברת: "משואה לתקומה – קורות חייו של אליעזר ארט - לייזר ז"ל בתקופת השואה,    הישרדותו והגעתו לארץ ישראל".* * * * * * *

פרסומים נוספים שלי שאינם קשורים בשואה באתר "דעת":

* * * * * * *

ספר:

"ערכי יסוד במנהיגות והנהגה ציבורית במקורות ישראל"

נמצא באתר "דעת" בתוך תולדות העם והמדינה,

אח"כ לפתוח היסטוריה {תולדות ישראל}, אח"כ לפתוח חברה והיסטוריה.

לינק ישיר לפתיחת הפרסום:


* * * * * * *

ספר:

יעקב קאפל טהאבן – מנהיג מופת הראוי לחיקוי והערכה

נמצא באתר "דעת" בתוך תולדות העם והמדינה- לפתוח היסטוריהאח"כ לפתוח דמויות בתולדות ישראל.

לינק ישיר לפתיחת הפרסום:


* * * * * * *

חוברת:

משה אונגרפלד – סופר, עיתונאי, מבקר ספרות, ביבליוגרף של ספרות ישראל וחכמת ישראל,

נאמן מורשתו של חיים נחמן ביאליק.

נמצא באתר "דעת" בתוך תולדות העם והמדינה - לפתוח היסטוריה,

אח"כ לפתוח דמויות בתולדות ישראל.

לינק ישיר לפתיחת הפרסום:
* * * * * * *


אין תגובות: